Znak Jince Znak Jince

Stavební úřad

Stavební úřad městyse Jince je pověřen výkonem státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Příslušnost k vedení územních a stavebně správních řízení je stanovena ust. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se upravují ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jsou základními právními normami, podle kterých stavební úřad postupuje při své stavebně správní činnosti.

Základní stavebně správní činnosti stavebního úřadu při postupu podle stavebního zákona:
  • poskytování územně plánovací informace
  • vedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí , vydání územního souhlasu
  • přijímat ohlášení staveb a jejich změn
  • vedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení
  • přijímat oznámení o dokončení stavby a vydávání kolaudačního souhlasu
  • vydávání souhlasu nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby
  • přijímat ohlášení o odstranění stavby nebo vedení řízení a vydání rozhodnutí o povolení nebo nařízení odstranění stavby
  • vedení řízení a vydání rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby
  • vykonávání státního dozoru
  • vedení řízení o sankcích za porušení stavební kázně fyzickými či právnickými osobami.
Územně je pravomoc stavebního úřadu vymezena katastrálním územím městyse Jince

CETIM vyjádření k sítím
Informace k žádostem o vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí...
Žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí ke stavebním záměrům
Hromadnou žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro jednotlivé stavební záměry lze podat ...
Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    09 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti